9/14/2012

Jaime Delgado

Finou Jaime Delgado, para todos os do noso curso foi moi coñecido. As súas clases de historia eran un referente naqueles tempos. A nova vén no Progreso

9/12/2012

Pange Lingua

Aqueles cantos da Schola Cantorum, ou mesmo de todos os seminaristas na Capela. Grazas á internet poden agora lembrarse sen problemas. Coma esta versión dunhas Mocedades todos con cara de rapaces