2/03/2012

Rezando en romance

Para os rezadores, así nas linguas do noso latinciño vale máis

Ningún comentario: