3/31/2009

Profesións

Algún día nesas comidas teriamos que facer un estudo de cales son as profesións nas que acabamos moitos dos seminaristas. Hai uns cantos mestres/profesores, coma o Fernández, e tamén banqueiros, coma o Polín. E moitos máis. No xantar de decembro a xente non sentou por profesións.

3/20/2009

Os Bicos de Tina. Alfonso Eiré

O noso compañeiro Pucheiro acaba de sacar á rúa unha nova novela. Os protagonistas son un neno labrego que vai á escola e bota as vacas (coma moitos de nós) e unha mociña un pouco máis gaiota. Entre os dous van ir descubrindo o amor e a sexualidade aínda que un tal cura das Casas non estea moito polo labor. Nos capítulos impares conta a historia o rapaz. Nos pares a rapariga repite o mesmo desde a súa óptica. Lese nun plis plas porque son só 152 páxinas de letra grande.

Os bicos de Tina, Alfonso Eiré, A Nosa Terra, 2009

3/19/2009

San José, Día do Seminario

Así somos agora despois de comer ben no Manuel Manuel. Tamén se comía ben daquela o Día do Seminario que entón era o 19, día de San José (ese santo que se dicía hoxe na radio que casou cunha muller cun fillo de solteira, vaia, vaia). E tamén se podía andar por Lugo adiante pedindo para a causa. Era un bo día este de San José, o pai putativo (Pepe, que non pepé) de Xesús.