3/20/2009

Os Bicos de Tina. Alfonso Eiré

O noso compañeiro Pucheiro acaba de sacar á rúa unha nova novela. Os protagonistas son un neno labrego que vai á escola e bota as vacas (coma moitos de nós) e unha mociña un pouco máis gaiota. Entre os dous van ir descubrindo o amor e a sexualidade aínda que un tal cura das Casas non estea moito polo labor. Nos capítulos impares conta a historia o rapaz. Nos pares a rapariga repite o mesmo desde a súa óptica. Lese nun plis plas porque son só 152 páxinas de letra grande.

Os bicos de Tina, Alfonso Eiré, A Nosa Terra, 2009

Ningún comentario: