3/04/2010

Profetas menores

Velaquí a lista:
Oseas
Joel
Amós
Abdías
Jonás
Miqueas
Nahúm
Habacuc
Sofonías
Ageo
Zacarías


Alguén se acorda se nós aínda os tivemos que estudar de memoria?

Ningún comentario: