9/12/2012

Pange Lingua

Aqueles cantos da Schola Cantorum, ou mesmo de todos os seminaristas na Capela. Grazas á internet poden agora lembrarse sen problemas. Coma esta versión dunhas Mocedades todos con cara de rapaces

Ningún comentario: