3/03/2012

Misa

Por que con tanta misa como escoitou o exseminarista xxx está agora missing de misas?
Por que con tanta misa como escoitou o exseminarista xxx é agora un misántropo?
Por que con tanta misa como escoitou o exseminarista xxx é agora un misóxeno?
Por que con tanta misa como escoitou o exseminarista xxx nunca chegou a misar lendo no misal?
Por que con tanta misa como escoitou o exseminaristaxxx non sabe o que é un misacantano?
"Eu misar, misar, misei, a misa non era moita..." escribiu o padre Misil
Coa crise acúrtanse as misas?
Prohibe a igrexa concelebrar nas misas para aforrar en cregos?
Valen as misas en mp3 ou en youtube para cumprir co preceuto?
Foi Merkel que dixo iso de París ben vale unha misa?
Pódese dicir misa vestido só cunha camisa?

Ningún comentario: