11/13/2016

O comportamento dos seminaristas

En “O amor nos días escuros de Birkenau(Alberto Canal, Edicións XERAIS- 59%) dise dun personaxe: “actuaba dun xeito demasiado formal e todos os seus xestos eran moi calculados. Como se fose seminarista e recibise unha formación rexa e espartana que lle deixara como pegada un trato cerimonial propio de quen tivo que asimilar ritualmente os modos de comportamento para as diferentes situacións da vida”.
Eu que botei anos de Seminario en Lugo mírome ao espello e non me vexo así.
O día 3 temos o xantar anual de ex-seminaristas, hei mirar polo rabo do ollo para os demais a ver se os vexo comportárense dese xeito.

Ningún comentario: