8/02/2011

meritus

Como a memoria vai fallando... cales eran as notas en latín que nos daban no seminario?
Meritissimus cum laude 10; Meritissimus 9; Valdemeritus 8/7; Benemeritus 6; Meritus 5; Suspensus 4 a 0.
Están asi correctas?

Endadido no comentario anónimo: As que eran moi de época era o nome de asignaturas nos anos de Filosofía: Ontología, Lógica, Sicologia Racional, Teodicea, Cosmología, Etica, DereitoNatural, Criterología. Lengua hebrea. Griego Bíblico e canto Gregoriano.Estudiadas conforme a metodología escolástica en latín. Formación ao estilo Tridentino que durou toda a década dos anos sesenta.

Aportación do Ex-seminarista de Santiago: Xa que están as cualificacións e o nome de asignaturas tamén parece doado poñer o horario. Está sacado do estudo dos seminarios galegos realizado por Raimundo Otero Enriquez: EL SEMINARIO DIOCESANO: UNA MIRADA SOCIOLÓGICA (Apuntes teóricos ..Era o seguinte:
MANE:6,30 -Surgere.
6,50 -Operum oblatio. Oratio Mentalis.
7,20 -Sancta Missa.
8,00 -Studium.
9,00 -Cubiculi expurgatio et dispotio.
9,15 -Ientaculum.
9,30 -Schola.
10,30 -Relaxatio.
11,00 -Studium.
 11,45 -Schola.
12,45 -Prandium.
VESPERE:
1,30 -Relaxatio.
2,30 -Studium.
3,30 -Schola.
4,30 -Relaxatio.
5,30 -Studium.
6,15 -Schola.
7,00 -Relaxatio.
7,10 -Studium. Compositio vel Musica.
8,25 -Spiritulis lectio. Mariae Rosarium.
9,10 -Cena.
9,35 -Relaxatio.
9,50 -Conscientiae discussio.
10,00 -Quies.
Nada quedaba suxeito á improvisación. Diso encargàbanse con precisión  os
“prefectos de disciplina y de estudio”

(supónse que era pola hora antiga)

3 comentarios:

Anónimo dixo...

Ex-seminarista de Santiago:

As que eran moi de época era o nome de asignaturas nos anos de Filosofía:Ontología,Lógica,Sicologia Racional,Teodicea,Cosmología,Etica,DereitoNatural,Criterología.Lengua hebrea.Griego Bíblico e canto Gregoriano.Estudiadas conforme a metodología escolástica en latín.Formación ao estilo Tridentino que durou toda a década dos anos sesenta.

Anónimo dixo...

Pois para min,grazas ao meu paso polo seminario e á boa base humanística recibida, os estudos posteriores resultáronme moi doados. Levo tanto tempo dando calse, que onte un amigo díxome que podería poñer na prensa o anuncio de "Nativo dá clases de latín". O que non sei é se foi un cumprido ou é que me chamou cuadriga (carroza, na lingua catual).

Anónimo dixo...

Ex-seminarista de Santiago:Xa que están as cualificacións e o nome de asignaturas tamén parece doado poñer o horario.Está sacado do estudio dos seminarios galegos realizado por Raimundo Otero Enriquez:EL SEMINARIO DIOCESANO: UNA MIRADA SOCIOLÓGICA (Apuntes teóricos ..Era o seguinte:MANE:
6,30 -Surgere.
6,50 -Operum oblatio. Oratio Mentalis.
7,20 -Sancta Missa.
8,00 -Studium.
9,00 -Cubiculi expurgatio et dispotio.
9,15 -Ientaculum.
9,30 -Schola.
10,30 -Relaxatio.
11,00 -Studium.
11,45 -Schola.
12,45 -Prandium.
VESPERE:
1,30 -Relaxatio.
2,30 -Studium.
3,30 -Schola.
4,30 -Relaxatio.
5,30 -Studium.
6,15 -Schola.
7,00 -Relaxatio.
7,10 -Studium. Compositio vel Musica.
8,25 -Spiritulis lectio. Mariae Rosarium.
9,10 -Cena.
9,35 -Relaxatio.
9,50 -Conscientiae discussio.
10,00 -Quies. [27]
Nada quedaba sujeto a la improvisación. De eso se encargaban con precisión los
“prefectos de disciplina y de estudio”