9/24/2011

Galego ben falado

Como non iamos falar ben o galego naqueles anos sesenta/setenta no Seminario se o aprenderamos na Universidade popular dos lugares nos que a xente seguiu falando a súa lingua durante séculos, malia non a escoitar na escola nin na igrexa. Aprendemos de nais, pais, avós, tíos... Como homenaxe a todoseles aquí lles queda a fraseoloxía de miña nai, publicada nos Cadernos de Fraseoloxía Galega 12: http://www.cirp.es/pub/docs/cfg/cfg12_14.pdf

Ningún comentario: